Zawsze najwyższe standardy

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia naszych pracowników i najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów, świadczymy usługi dla klientów z sektora prywatnego i publicznego na każdym etapie procesu: od planowania i projektowania, do wdrożenia, realizacji przedsięwzięcia, a następnie serwisu utrzymaniowego i gwarancyjnego.

Wśród naszych realizacji możemy wymienić projekty infrastruktury telekomunikacyjnej i kolejowej zarówno dla ogólnokrajowych, jak i lokalnych operatorów i klientów. Uczestniczyliśmy w projektach o niebagatelnym znaczeniu dla rozwoju sieci telekomunikacyjnych w kraju i państwach Europy Zachodniej, w technologiach FTTH oraz P2P.

Jesteśmy również dumni z naszego wkładu w rozwój przyjaznego środowisku transportu szynowego – aktywnie uczestniczymy w rozbudowie systemu sterowania ruchem kolejowym o kluczowym znaczeniu nie tylko dla polskich kolei, ale także dla całego regionu Trójmorza – Państw Bałtyckich i Europy Środkowo-Wschodniej. Realizowany przez nas projekt GSMR jest pierwszym krokiem dla zwiększenia bezpieczeństwa na kolei oraz zwiększania przepustowości czynnych połączeń. Stawiamy czoła nowym wyzwaniom i światowym standardom projektowym – biorąc czynny udział w projektowaniu i nadzorze budowy nowych linii kolejowych.