Zawsze najwyższe standardy

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia naszych pracowników i najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów, świadczymy usługi dla klientów z sektora prywatnego i publicznego na każdym etapie procesu: od planowania i projektowania, do wdrożenia, realizacji przedsięwzięcia, a następnie serwisu utrzymaniowego i gwarancyjnego.

Wśród naszych realizacji możemy wymienić projekty infrastruktury telekomunikacyjnej i kolejowej zarówno dla ogólnokrajowych, jak i lokalnych operatorów i klientów. Uczestniczyliśmy w projektach o niebagatelnym znaczeniu dla rozwoju sieci telekomunikacyjnych w kraju i państwach Europy Zachodniej, w technologiach FTTH oraz P2P.

Jesteśmy również dumni z naszego wkładu w rozwój przyjaznego środowisku transportu szynowego – aktywnie uczestniczymy w rozbudowie systemu sterowania ruchem kolejowym o kluczowym znaczeniu nie tylko dla polskich kolei, ale także dla całego regionu Trójmorza – Państw Bałtyckich i Europy Środkowo-Wschodniej. Realizowany przez nas projekt GSMR jest pierwszym krokiem dla zwiększenia bezpieczeństwa na kolei oraz zwiększania przepustowości czynnych połączeń. Stawiamy czoła nowym wyzwaniom i światowym standardom projektowym – biorąc czynny udział w projektowaniu i nadzorze budowy nowych linii kolejowych.

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

Projektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prace realizowane w ramach zadania: „Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2, wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4, Korytów – Zawiercie”, będącego częścią projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” na odcinku: Włoszczowa Północ – Psary – Góra Włodawska – Zawiercie”.  

Zakres: długość 72,5 km 
Inwestor: PKP PLK S.A.  
Zamawiający: Rail Engineering Sp. z o. o.  

Prace realizowane w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa gazociągu Skoczów-Komorowice-Oświęcim-Tworzeń wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województw małopolskiego i śląskiego. Etap II Gazociąg wysokiego ciśnienia DN700 MOP 8,4 MPa relacji Oświęcim-Tworzeń (m. Sławków) wraz z Systemową Stacją Redukcyjno-Pomiarową Oświęcim”.

Zakres: 53 km
Inwestor: GAZ SYSTEM S.A.
Zamawiający: Antea Polska S.A.

Wykonanie prac projektowych pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia‑Zdroju z Katowicami” realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Zakres: 00+334 – 12+970; 27+413 – 34+747

Inwestor/Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonanie prac projektowych pn.: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Zakres: 3+079 – 21+251

Inwestor/Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prace realizowane w ramach zadania nr 2: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia DN 500 MOP 6,3 MPa relacji Łyszkowice – Łódź”, będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa gazociągu wysokiego ciśnienia MOP 6,3MPa DN500 relacji Łyszkowice – Łódź wraz z odejściami DN200 w kierunku Brzezin i Koluszek w ramach zadania budowa gazociągu Łyszkowice – Koluszki – Brzeziny – Łódź wraz z infrastrukturą niezbędną do jego obsługi na terenie województwa łódzkiego”.

Zakres: długość 79 km
Inwestor: Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o.
Zamawiający: Antea Polska S.A.

Prace wykonano w ramach projektu wdrożenia systemu zarządzania w Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Bydgoszczy oraz 13 powiatowych stacjach sanitarno-epidemiologicznych w województwie kujawsko-pomorskim.

Zakres: 13 obiektów
Inwestor/Zamawiający: Exatel S.A.

Zakres: 95 jednostek oświatowych
Inwestor: NASK
Zamawiający: WASKO S.A.

Projekt 37,7 km sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH, doziemnej i napowietrznej.

Zakres: przyłącza światłowodowe dla 1 433 gospodarstw domowych
Inwestor: Światłowód Inwestycje Sp. z o. o. (Grupa Orange S.A.)
Zamawiający: TeleArtNet sp. z o. o.

Projekt 270,6km sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH.

Zakres: przyłącza światłowodowe dla 9 845 gospodarstw domowych
Inwestor: Deutsche Giga Netz GmbH
Zamawiający: MRK Media AG

Projekt 285,6km sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH.

Zakres: przyłącza światłowodowe dla 8 591 gospodarstw domowych
Inwestor: Deutsche Giga Netz GmbH
Zamawiający: MRK Media AG

Projekt 18,0 km sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH.

Zakres: przyłącza światłowodowe dla 312 gospodarstw domowych
Zamawiający: Deutsche Giga Access GmbH

Prace realizowany w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” będącego częścią projektu pn.: „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

Zakres: 16 stacji/przystanków osobowych
Inwestor: PKP PLK S.A.
Zamawiający: MGGP S.A.

Prace wykonane w ramach zadania 1: „Zabudowa linii napowietrznych dzierżawionych od PKP Telkol Sp. z o.o. na linie doziemne na linii kolejowej nr 137 od km 176,531 do km 215,322” w będącego częścią projektu „Zabudowa linii napowietrznych dzierżawionych od PKP Telkol Sp. z o. o. na linie doziemne”.

Zakres: Projekt i budowa linii kablowej doziemnej dla urządzeń SRK na linii kolejowej nr: 137 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Mościsko Dzierżoniowskie, łączna długość 39,4 km
Inwestor/Zamawiający: PKP PLK S.A.

Prace wykonywane w ramach zadania częściowego nr 3, czyli wykonanie dokumentacji planowania radiowego dla linii kolejowej nr 85 będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana”.

Zakres: linia kolejowa nr: 85, łączna długość 120 km
Inwestor/Zamawiający: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o.

Prace wykonano w ramach w projektu budowy sieci szerokopasmowej FTTH Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w regionach inowrocławskim, grudziądzkim, kieleckim, sandomiersko-jędrzejowskim, piotrkowskim, sieradzkim.

Zakres: 2 525,2 km sieci doziemnej i napowietrznej w technologii FTTH. Sieć dystrybucyjna dla 482 obszarów OLT, przyłącza światłowodowe do 726 szkół.

Inwestor: Nexera Sp. z o. o.
Zamawiający: WASKO S.A./Nexera Sp. z o.o.

Prace wykonano w ramach w projektu budowy sieci szerokopasmowej FTTH Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa w regionach inowrocławskim, grudziądzkim, kieleckim, sandomiersko-jędrzejowskim, piotrkowskim, sieradzkim.

Zakres: 4 613,6 km sieci doziemnej i napowietrznej w technologii FTTH. Sieć dystrybucyjna i abonencka na terenie 203 obszarów OLT dla 99 434 gospodarstw domowych.
Inwestor: Nexera Sp. z o. o.
Zamawiający: Nexera Sp. z o. o. / WASKO S.A.

Prace wykonano w ramach drugiego naboru projektu budowy sieci szerokopasmowej FTTH Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Zakres: projekt 685,6 km sieci telekomunikacyjnej w technologii FTTH, doziemnej i napowietrznej. Przyłącza światłowodowe dla 9 760 gospodarstw domowych.
Inwestor: Nexera sp. z o. o.
Zamawiający: Nokia Solutions and Networks Sp. z o. o.

Prace wykonane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zakres: realizacja robót budowalnych, instalacja i dostawa materiałów dla 8 stacji.
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zamawiający: Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce

Usługa w ramach umowy ramowej z CPK na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zamawiający/Inwestor: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Usługa w ramach umowy ramowej z CPK na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zamawiający/Inwestor: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Usługa w ramach umowy ramowej z CPK na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla prac przygotowawczych przy budowie Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zamawiający/Inwestor: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.