Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

Jako członek konsorcjum składającego się z firm Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o., Fonon Sp. z o.o., SPC-2 Sp. z o.o. oraz Herkules Infrastruktura Sp. z o.o., uczestniczymy w realizacji budowy sieci telekomunikacyjnych infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na 13 600 km linii kolejowych należących do PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Projekt budowy sieci telekomunikacyjnej GSM-R to jedno z największych przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych obecnie w Polsce. Głównym jego celem jest zapewnienie łączności głosowej między pracownikami odpowiadającymi za bezpieczeństwo ruchu kolejowego (jednoczesna łączność głosowa w obu kierunkach oraz przesyłanie wiadomości tekstowych), a co za tym idzie zwiększenie bezpieczeństwa ruchu kolejowego. Realizacja projektu budowy infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A jest pierwszym krokiem we wdrożeniu systemu ETCS (European Train Control System – Europejski System Sterowania Pociągiem), a w rezultacie ERTMS (European Rail Traffic Management System – Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym) – umożliwiającym PKP PLK zarządzanie ruchem kolejowym według europejskiego standardu.

+2,2 mld

zł netto
kosztu inwestycji

+13,8 tys

km linii kolejowych
objętych zabudową sieci

+6,5 tys

km realizowanych
przez Fonon

Schemat działania systemu ERTMS

Balisa przesyła do kabiny maszynisty informację o położeniu pojazdu

Komputer pokładowy na podstawie otrzymanych danych wylicza maksymalną dopuszczalną prędkość

Radiowa komunikacja przekazująca informację o sytuacji na trasie
i zezwolenie na dalszą jazdę

Efekty inwestycji

Znaczna poprawa bezpieczeństwa

Sprawniejsze zarządzanie ruchem kolejowym

Poprawa jakości łączności głosowej

Rozbudowa sieci światłowodowej

Usprawnienie działania sieci łączności dla kolei

Interoperacyjny system i ułatwiony przejazd pociągów między krajami Unii Europejskiej

System ERTMS składa się z podsystemów ETCS i GSM-R

ETCS

Europejski System Sterowania Pociągiem

  • Informacje o sytuacji na linii przekazywane bezpośrednio na pulpit w kabinie maszynisty

  • Kontrola pracy maszynisty, reakcja w przypadku zignorowania komunikatów i ostrzeżeń

  • Analiza zebranych danych

GSM-R

Globalny System Kolejowej Radiokomunikacji Ruchomej

  • Zapewnienie łączności głosowej między pracownikami odpowiedzialnymi za płynność i bezpieczeństwo ruchu

  • Możliwy jednoczesny odbiór i nadawanie

  • Przekazywanie informacji do lokomotyw np. o maksymalnej dozwolonej prędkości na danym odcinku

ERTMS

Europejski System Zarządzania Ruchem Kolejowym

  • Wzrost bezpieczeństwa transportu kolejowego

  • Płynniejszy ruch pociągów

  • Niezawodność przewozów i ich punktualność