Profesjonalne wsparcie inwestycji

Sprawujemy nadzór inwestorski nad całym procesem inwestycyjnym. Dysponujemy wysokiej klasy specjalistami posiadającymi widzę oraz bogate doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu zgodnie z zasadami FIDIC oraz w obsłudze roszczeń i rozliczaniu inwestycji współfinansowanych ze środków unijnych.

Reprezentujemy inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Zwiększamy bezpieczeństwo inwestycji budując odpowiednią strukturę i wdrażając od początku optymalne rozwiązania prawne. Projekty, które są nam powierzane realizujemy w sposób rzetelny i skuteczny.

Dzięki szeroko rozwiniętej sieci lokalnych partnerów jesteśmy w stanie zapewnić zarządzanie i nadzór nad inwestycjami realizowanymi na terenie całego kraju.

Profesjonalne zarządzanie i rozliczanie kontraktów 

Obsługa roszczeń i pomoc prawna

Weryfikacja dokumentacji projektowej

Nadzór nad realizacją robót na terenie kraju

Obsługa roszczeń FIDIC

Nasze usługi

W ramach Działu Realizacji Usług Inżyniera Kontraktu zapewniamy kompleksowe świadczenie usług:

  • w zakresie obsługi roszczeń FIDIC

  • w zakresie rozliczania kontraktów

  • Inżyniera Projektu (nadzór nad pracami budowlanymi i projektowymi)

  • zastępstwa inwestorskiego (inwestora zastępczego)

  • zarządzania procesami inwestycyjnymi

Gwarantujemy pełną obsługę w zakresie zarządzania dużymi wielobranżowymi projektami infrastrukturalnymi na każdym etapie procesu inwestycyjnego. Korzystając z doświadczenia jakie nabyliśmy na rynku infrastruktury kolejowej opracowaliśmy autorskie rozwiązania usprawniające zarządzanie projektami poprzez wizualizację postępów projektowych dla inwestycji liniowych (zintegrowane z AutoCAD oraz danymi z serwerów geodezyjnych).

Obsługa roszczeń FIDIC

Zajmujemy się obsługą roszczeń zgodnie z warunkami FIDIC w projektach inwestycyjnych na rynku kolejowym o wartościach rzędu milionów złotych. Obsługa firm w zakresie zarządzania roszczeniami obejmuje w szczególności następujące elementy:

  • doradztwo w toku procesu inwestycyjnego, oparte na regulacji kontraktowej FIDIC

  • opracowywanie roszczeń kontraktowych zgodnie z trybem zawartym w procedurach FIDIC

  • opiniowanie złożonych roszczeń

  • prowadzenie korespondencji z innymi uczestnikami procesu inwestycyjnego

Skontaktuj się z nami

Skorzystaj z formularza i napisz do nas wiadomość.

Sprawdź inne oferowane przez nas usługi

Budowa infrastruktury

Budowa infrastruktury

Utrzymanie
sieci

Utrzymanie
sieci

Projektowanie
sieci

Projektowanie
sieci