Zawsze najwyższe standardy

Czerpiąc z wieloletniego doświadczenia naszych pracowników i najlepszych praktyk w zakresie realizacji projektów, świadczymy usługi dla klientów z sektora prywatnego i publicznego na każdym etapie procesu: od planowania i projektowania, do wdrożenia, realizacji przedsięwzięcia, a następnie serwisu utrzymaniowego i gwarancyjnego.

Wśród naszych realizacji możemy wymienić projekty infrastruktury telekomunikacyjnej i kolejowej zarówno dla ogólnokrajowych, jak i lokalnych operatorów i klientów. Uczestniczyliśmy w projektach o niebagatelnym znaczeniu dla rozwoju sieci telekomunikacyjnych w kraju i państwach Europy Zachodniej, w technologiach FTTH oraz P2P.

Jesteśmy również dumni z naszego wkładu w rozwój przyjaznego środowisku transportu szynowego – aktywnie uczestniczymy w rozbudowie systemu sterowania ruchem kolejowym o kluczowym znaczeniu nie tylko dla polskich kolei, ale także dla całego regionu Trójmorza – Państw Bałtyckich i Europy Środkowo-Wschodniej. Realizowany przez nas projekt GSMR jest pierwszym krokiem dla zwiększenia bezpieczeństwa na kolei oraz zwiększania przepustowości czynnych połączeń. Stawiamy czoła nowym wyzwaniom i światowym standardom projektowym – biorąc czynny udział w projektowaniu i nadzorze budowy nowych linii kolejowych.

Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS

Projektowanie i realizacja robót budowlanych w ramach inwestycji pn.: „Budowa infrastruktury systemu ERTMS/GSM-R na liniach kolejowych Polskie Linie Kolejowe S.A. w ramach NPW ERTMS”.

INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prace realizowane w ramach zadania: „Wdrożenie systemu ERTMS/ETCS poziom 2, wraz z budową LCS oraz samoczynnej blokady liniowej, na odcinku linii kolejowej nr 4, Korytów – Zawiercie”, będącego częścią projektu pn. „Modernizacja linii kolejowej nr 4 – Centralna Magistrala Kolejowa etap II” na odcinku: Włoszczowa Północ – Psary – Góra Włodawska – Zawiercie”.  

Zakres: długość 72,5 km 
Inwestor: PKP PLK S.A.  
Zamawiający: Rail Engineering Sp. z o. o.  

Prace realizowany w ramach zadania „Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego” będącego częścią projektu pn.: „Prace na linii E 75 na odcinku Białystok-Suwałki-Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Ełk”.

Zakres: 16 stacji/przystanków osobowych
Inwestor: PKP PLK S.A.
Zamawiający: MGGP S.A.

Wykonanie prac projektowych pn.: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia‑Zdroju z Katowicami” realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Zakres: 00+334 – 12+970; 27+413 – 34+747

Inwestor/Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Wykonanie prac projektowych pn.: „Zwiększenie zdolności przepustowej linii kolejowej nr 140 na odc. Katowice Ligota – Orzesze Jaśkowice poprzez budowę drugiego toru i dodatkowych przystanków osobowych” realizowanego w ramach Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2029 roku.

Zakres: 3+079 – 21+251

Inwestor/Zamawiający: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Prace wykonane w ramach zadania 1: „Zabudowa linii napowietrznych dzierżawionych od PKP Telkol Sp. z o.o. na linie doziemne na linii kolejowej nr 137 od km 176,531 do km 215,322” w będącego częścią projektu „Zabudowa linii napowietrznych dzierżawionych od PKP Telkol Sp. z o. o. na linie doziemne”.

Zakres: Projekt i budowa linii kablowej doziemnej dla urządzeń SRK na linii kolejowej nr: 137 na odcinku Kamieniec Ząbkowicki – Mościsko Dzierżoniowskie, łączna długość 39,4 km
Inwestor/Zamawiający: PKP PLK S.A.

Prace wykonywane w ramach zadania częściowego nr 3, czyli wykonanie dokumentacji planowania radiowego dla linii kolejowej nr 85 będącego częścią inwestycji pn.: „Budowa linii kolejowej nr 85 na odcinku Warszawa Zachodnia – CPK – Łódź Niciarniana”.

Zakres: linia kolejowa nr: 85, łączna długość 120 km
Inwestor/Zamawiający: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o. o.

Prace wykonane w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 5.2. Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T.

Zakres: realizacja robót budowalnych, instalacja i dostawa materiałów dla 8 stacji.
Inwestor: PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.
Zamawiający: Aldesa Construcciones S.A. Oddział w Polsce

Usługa świadczona w ramach umowy ramowej z CPK na świadczenie usług Inżyniera Kontraktu dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zamawiający/Inwestor: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.

Usługa świadczona w ramach umowy ramowej z CPK na opracowanie dokumentacji projektowych dla kolejowych inwestycji towarzyszących związanych z budową Centralnego Portu Komunikacyjnego.

Zamawiający/Inwestor: Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o.